- r. k. farský kostol Všetkých svätých

- staviteľ: Rieger – Kloss

- opusové číslo: 3403

- rok stavby: 1972

- 2. manuály s pedálom

- 28 znejúcich registrov

- pneumatické traktúry, kuželkové vzdušnice

- posledná oprava bola vykonaná koncom 20. storočia organármi Petrom

  Búranom a Bohumilom Nemčekom. Organ sa používa a má pomerne dobrý zvuk

 

 

I. manuál: C – a´´´                                        II. manuál: v žalúzií

 

POMMER KRYTÝ                16´                  KRYT                                    

PRINCIPÁL                                               SALICIONÁL                       

FLAUTA RÚRKOVÁ                                VOX JUBILANA                   8´ + 4´

VIOLA                                                       PRINCIPÁL                          

OKTÁVA                                                   ROH NOČNÝ                      

FLAUTA ZOBCOVÁ                                NASARD                               2 2/3´

KVINTA                                  2 2/3´            FLAUTA LESNÁ                  

SUPEROKTÁVA                                       LARIGOTT                            1 3/5´

MIXTÚRA 4-5x                       1 1/3´            MIXTÚRA AKÚTOVÁ 5x   

TRÚBKA                                                   ŠALMAJ RÚRKOVÁ           

 

 

Pedál: C – f ´´´

 

KONTRABAS                       16´

SUBBAS                                16´

POMMER KRYTÝ                16´

OKTÁVBAS                           

FLAUTA KOPULOVÁ          

CHORÁLBAS                         

MIXTÚRA 3x                          

POZAUNA TICHÁ                16´

 

 

Pomocné zariadenia: registrové crescendo, Tremolo I, Tremolo II, Automatický anulátor II.

                                     manuálu, 2. voľné kombinácie, Zapínač ručných registrov, Vypínač

                                      jazykov, Vypínač oktávových spojok, Vypínač 16´ v manuáli a 16´

                                      spojok, žalúzia pre II. manuál, Vypínač registrového crescenda

 

Kolektívy: P, MF, F, PL, TT

 

 

http://organista.wbl.sk/org.jpg

http://organista.wbl.sk/hr.stol.jpg