- r. k. filiálny kostol

- staviteľ: Johann Drábek

- rok stavby: neznámy

- 1. manuál s pedálom

- 12 registrov

- mechanické traktúry, kuželkové vzdušnice

- rok 1917: rekvirácia prospektových píšťal

- rok 1934: oprava a doplnenie chýbajúcich píšťal: Otokár Važanský, z tejto opravy pochádza

  väčšina píšťalového materiálu vrátane prospktu

- organ sa používa, nie je však v dobrom stave

 

Manuál: C – f ´´´

 

PRINCIPAL                                 Drábekov register

FLAUTA HARM.                       

BOURDONFLÖTE                     Drábekov register, pôvodne 16´

GAMBA                   

SALICIONAL         

FLÉTNA                   

TERCIA                     3 1/5´

OKTAVA                 

MIXTURA 3x           2 2/3´             Drábekov register, pôvodne 5x

 

Pedal: C –f

 

SUBBAS                   16´

VIOLINBAS                                 Drábekov register

CELLOBAS               

 

Pomocné zariadenia:Tremolo

Pevné kombinácie: MF, F

 

 

http://organista.wbl.sk/P1010002.JPG