- kostol Milosrdných bratov

- organová skriňa pochádza z 18. storočia od neznámeho majstra

- súčasný nástroj postavila firma Rieger

- rok stavby: 1933

- opusové číslo 2580

- 2. manuály s pedálom

- 20 znejúcich registrov

- elektrická traktúra, kuželkové vzdušnice – prvé použitie elektrickej traktúry na území

  Slovenska

- dispozičný návrh: prof. A. Ledvina

- v 2. polovici 20. storočia boli prevedené dispozičné zmeny v intencách hnutia

  „Orgelbewegüng“, ktoré veľmi narušili zvukovú podstatu nástroja

- organ sa používa, nie je však v ideálnom stave

 

 

Pôvodná dispozícia:

 

I. manuál: C – a´´´                             II. manuál: v žalúzií:

 

BOURDON                16´                  FLAUT. PRINCIPÁL            

PRINCIPÁL                                   GAMBA                                

SALICIONÁL                                VOX COELESTIS                

KRYT HRUBÝ                               KONCERT. FLAUTA          

OKTÁVA                                       NOČNÝ ROH                      

MIXTÚRA 4 x              2 2/3´            OKTAVIN                            

                                                           KVINTA                                2 2/3´

                                                           KORNET 3 – 4 x

 

 

pedál: C – f ´

 

SUBBAS                    16´

VIOLONBAS             16´

CELLO                        

NOČNÝ ROH                                transmisia

KORNET 3 – 4 x                               transmisia

POZAUNA                 16´                 

 

 

 

Súčasná dispozícia

 

I. manuál: C – a ´´´                            II. manuál: v žalúzií  

 

 

PRINCIPÁL                                   DOLCE                     

BOURDON                                    KRYT                        

FLAUTA                                        KVINTADÉNA         

OKTÁVA                                       FL. RÚRKOVÁ         

KRYT                                             PRINCIPÁL              

MIXTÚRA 4 x                                    KVINTA                    2 2/3´

                                                           FLAUTINO               

                                                           KORNET 3 – 4 x       

 

pedál: C – f ´

 

SUBBAS                    16´

PRINCIPÁLBAS         

KVINTADÉNA                              transmisia

OKTÁVBAS                                

MIXTÚRA                                         transmisia

POZAUNA                 16´

 

 

Spojky: I-4´, II-I 16´, II-I 8´, II-I 4´, II-16´, II-4´, I-ped, II-ped

Pomocné zariadenia: Tremolo, žalúzia pre II. manuál, Voľná kombinácia, Vypínač ručných registrov,

                                     Vypínač jazykov, Vypínač Crescenda, registrové Crescendo,

Pevné kombinácie: P, MF, TT

 

http://organista.wbl.sk/m.bratia_original.jpg

http://organista.wbl.sk/IMG_1553.jpg