- r. k. farský kostol

- staviteľ: RiegerKloss

- rok stavby: 1958

- opusové číslo: 3249

- 2. manuály s pedálom

- 26 znejúcich registrov

- pneumatické traktúry, kuželkové vzdušnice

- organ sa používa, nie je však v dobrom stave

 

 

I. manuál: C – a´´´                                                   II. manuál: v žalúzií

 

POMMER KRYTÝ               16´                              KVINTADÉNA                               

PRINCIPÁL                                                          KRYT DREVENÝ                          

FLAUTA DUTÁ KRYTÁ                                    SALICIONÁL                                 

VIOLA DA GAMBA                                           VOX JUBILANS 2x                        8´ + 4´

OKTÁVA                                                              PRINCIPAL ZPEVNÝ                   

FLAUTA ZOBCOVÁ                                          FLAUTA RÚRKOVÁ                    

FLAUTA PRIEČNA                                            NASARD ŠPICATÝ                                    2 2/3´

MIXTÚRA 4-6x                      1 1/3´ - 4´                  OKTÁVA                                         

                                                                                                              TERCIÁN 2x                                    1 3/5´ + 1 1/3´

                                                                                  AKÚTA 4x                                        1´ - 4´

                                                                                  TRÚBKA JEMNÁ                           

                                                                                  TREMOLO

 

 

pedál: C – f ´

 

PRINCIPÁLBAS                  16´

SUBBAS                               16´

KRYT TICHÝ                       16´                  trsms.

OKTÁVBAS                          

KRYT RÚRKOVÝ                

CHORÁLBAS                       

MIXTÚRA VELKÁ 6x         

 

 

Spojky: I-16´, I-4´, II-I 16´, II-I 8´, II-I 4´, II-16´, II-4´, I-ped. II-ped, II-ped

Pomocné zariadenia: 2. Voľné kombinácie, Zapínač ručných registrov, Automatický anulátor pedálu,

                                      Vypínač manuálových 16´ registrov a 16´ spojok, Vypínač valca, Vypínač 4´

                                      a 16´ spojok z valca, Generálna spojka, Žalúzia pre II. manuál, Registrové

                                      crescendo.

Pevné kombinácie: P, MF, F, FF, PL, TT

 

http://organista.wbl.sk/P1000984.JPG

http://organista.wbl.sk/P1000985.JPG