- staviteľ : Rieger

- rok stavby : okolo roku 1938

- opus : 2907

- 2 manuály s pedálom

- 14 znejúcich registrov

- pneumatická traktúra, kuželkové vzdušnice

- dispozícia vypracovaná v intenciách Orgelbewegungu

- organ sa zachoval v pôvodnom stave, má veľmi pekný zvuk, no potrebuje G. O.

 

 

I. manuál : C – g´´´

 

PRINCIPAL                          

KAMZÍKOVÝ ROH                       ( zvukovo skôr Flauta )

FLAUTA DREVENÁ            

OKTAVÍNA                         

MIXTÚRA 4x                         1 1/3´

 

II. manuál : v žalúzií

 

TRUBICOVÝ KRYT                      ( zvukovo veľmi podobný Kvintadéne )

VOX COELESTIS                 8´ + 8´

PRINCIPÁL                          

NOČNÝ ROH                      

CYMBAL 3x                         

 

Pedál : C – f´

 

SUBBAS                              16´

JEMNÝ BAS                        16´        ( transmisia Subbasu )

OKTÁVBAS                         

BASFLÉTNA                        

 

Spojky : I-4´, II-I 16´, II-I 8´, II-I 4´, I-ped, II-ped

Hracie pomôcky : Žalúzia pre 2. manuál, Crescendo – Decrescendo (valec), Voľná kombinácia

Kolektívy : Piano, Mezzoforte, Forte, Tutti

 

http://organista.wbl.sk/Budmerice.jpg

http://organista.wbl.sk/stol.jpg