- r. k. farský kostol

- staviteľ : Otakár Vážanský

- rok stavby : 1941

- 25 znejúcich registrov

- pneumatické traktúry, kuželkové vzdušnice

- posledná oprava : 1991 Ing. Heger – Plzeň – G. O, dispozičné zmeny v intenciách „Orgelbewegüng“

- organ sa používa, je v dobrom stave

 

 

I. manuál: C – f´´´

 

BOURDON                             16´

PRINCIPÁL                             

FLAUTA KONCERTNÁ         

SALICIONÁL                          

VIOLA DA GAMBA               

FLAUTA TIBIA                       

OKTÁVA                                 

QUINTA                                   2 2/3´             ( pôvodne tu stál Clarinett 8´ )

SUPEROKTÁVA                     

MIXTÚRA 4x                            1 1/3´

 

 

II. manuál: v žalúzií

 

QUINTATÖN                         16´

HUSLOVÝ PRINCIPÁL         

KRYT                                       

AEOLINE                                

VOX COELESTIS                   

FLAUTA OKTAVIANTE        

FUGARA                                 

SESQUIEALTÉRA                   2 2/3´

PICOLLO                                

CYMBAL  3x                           

 

 

Pedál : C – f´

 

PRINCIPÁLBAS                    16´

SUBBAS                                 16´

ECHOBAS                              16´

OKTÁVBAS                            

CELLO                                     

 

 

Spojky: I–4´, II–I 8´, II-I 16´, II-I 4´, II-16´, II-4´, I-ped, II-ped

Pomocné zariadenia: žalúzia pre II. manuál, registrové crescendo, Prepínač pedálu, Prepínač ručných

                                     registrov, Voľná kombinácia,

Kolektívy: P, MF, F, TT

 

 

http://organista.wbl.sk/cifer.jpg