- r. k. farský kostol
- pôvodný stav:

- staviteľ : Rieger Orgelfabrik / Jägerndorf
-
opus: 1653

- rok stavby: 1910

- traktúry: pneumatické

- vzdušnice: kuželkové

- súčasný stav: 

- Rieger Orgelfabrik / Jägerndorf

- opus: 2488

- rok postavenia: 1930

- traktúry: pneumatické

- vzdušnice: kuželkové

- I. manuál s pedálom

- 9 znejúcich registrov

- zaujímavosťou organu je pôvodný prospekt z organového kovu

- jedná sa o veľmi vydarený organ krnovskej produkcie

- organ sa používa, potrebuje však opravu, čistenie, intonáciu a ladenie


Manual: C-f ´´´


PRINCIPAL                          
BOURDON                           
SALICIONAL                       
GAMBA                                
VOX COELESTIS                
OKTÁVA                             
FLAUTA KONCERTNÁ      
MIXTÚRA 3x                         2 2/3´

Pedál C-d´:


SUBBAS                                16´

Spojky: I-16´, I-4´, I-ped
Kolektívy : Piano, Mezzoforte, Forte

 

http://organista.wbl.sk/dechtice.JPG

http://organista.wbl.sk/IMG_2010.JPG