- pôvodný organ

- staviteľ: Martin Šaško senior

- rok stavby: 1837

- I. manuál

- mechanické traktúry, zásuvkové vzdušnice

- súčasný organ

- staviteľ: Otokár Vážanský

- rok stavby: 1. polovica 20. storočia

- terajší organ má pneumatické traktúry a kuželkové vzdušnice

- I. manuál s pedálom

- 7. znejúcich registrov

- organ sa používa, je v pomerne dobrom stave

 

 

manuál: C – f ´´´                                pedál: C – d´

 

PRINCIPAL                                   SUBBAS                    16´

BOURDON               

GAMBA                    

VOX COELESTIS    

OKTAVA                  

MIXTURA 2-3x        

 

 

Spojky: Spojka super-Oktávová, Spojka pedálová

Kolektívy: P, MF, F

 

 

http://organista.wbl.sk/dobra_voda.JPG

http://organista.wbl.sk/IMG_1997.JPG