– r. k. farský kostol sv. Ondreja

- pôvodný organ

- staviteľ: Martin Šaško sen.         

- rok stavby: 1856

- I. manuál

- 12 registrov

- súčasný organ

- staviteľ: Rieger – Kloss

- rok stavby: 1949

- opus 3087

- dispozičný návrh: Mikuláš Schneider  - Trnavský

- 2 manuály s pedálom  

- 20 znejúcich registrov

- pneumatická traktúra, kuželkové vydušnice

- organ bol opravovaný v 90. rokoch 20. storočia, v súčasnosti je v dezolátnom stave

 

 

I. manuál : C – g´´´                                        II. manuál : v žalúzií

 

BOURDON                            16´                     KVINTADÉNA                              16´

PRINCIPÁL                                                  PRINCIPÁL                                     

FLÉTA TEMNÁ                                            FLÉTA HARMONICKÁ                 

SALICIONÁL                                               VOX COELESTIS                           

GAMBA                                                        AEOLINE                                        

OKTÁVA                                                      FUGARA                                         

SUPEROKTÁVA                                          PICOLO                                           

MIXTÚRA 4x         2 2/3´                                 SESQUIEALTERA 2x                      2 2/3´

                                                                          CLARINET                                     

                                                                          TREMOLO

 

Pedál : C – f ´

 

SUBBAS                                  16´

PRINCIPÁLBAS                     16´

OKTÁVBAS                             

 

Spojky : I-4´, II-I 8´, II-I 4´, II-I 16´, II-4´, II-16´, I-ped, II-ped.

Kolektívy : Piano, Mezzoforte, Forte, Tutti,

Hracie pomôcky : Valec, Žalúzia, Voľná kombinácia, Anulátor pedálu, Vypínač ručných registrov

 

http://organista.wbl.sk/dolna_krupa.jpg

http://organista.wbl.sk/IMG_0693.jpg