- pôvodný organ

- staviteľ :  Ján Pažický

- rok stavby : 1786

- 1. manuál bez pedálu

- 10 registrov

- cena organu : 330 florénov

- opravy a prestavby : pravdepodobne v 2. polovici 19. storočia pristaval samostatný hrací

   stôl pred organovú skriňu M. Šaško st. Počas 1. svetovej vojny rekvirovali prospektové

   píšťaly, ktoré boli neskôr nahradené zinkovými. V roku 1937 bol organ prenesený do

   obce Čataj (okr. Senec) bol urobený nový sokel organovej skrine.

- organ sa používa, jeho technický stav však nie je vyhovujúci

 

Dispozícia : (podľa poradia od prospektu)

 

manuál:

 

Manualbas                    16´

Kopula maior                

Kvintadéna                    

Kopula minor                

Principal                        

Fugara                           

Kvinta                            2 2/3´

Oktáva                          

Kvinta                            1 1/3´

Mixtúra 2x                     

 

 

Terajší organ :

- staviteľ : Jan Tuček - Kutná Hora

- rok stavby : 1937

- opusové číslo : neznáme

- 2 manuály s pedálom

- 13 znejúcich registrov

- pneumatické traktúry, kuželkové vzdušnice

- organ stál pôvodne v jednej organovej skrini, Pavol Baxa ho neskôr rozdelil do troch častí

   a dispozíciu prepracoval v intenciách Orgelbewegüngu.

- organ sa používa, poslednú opravu vykonal v roku 2001 organár Ján Valovič

 

 

 

 

I. manuál : C – g´´´                             II. manuál : v žalúzií

 

PRINCIPAL                                     FLAUTA                                

BOURDON                                      VOX ANGELIKA                   8´ + 4´

SALICIONAL                                  PRINCIPÁL                           

ROH LESNÍ                                     FLAUTA RÚRKOVÁ            

MIXTÚRA 3x              2 2/3´               ROH NOČNÝ                       

TERCIA                                  1 3/5´

 

 

Pedál : C – d´

 

SUBBAS                     16´

OKTÁVBAS                

 

             

 

Pomocné zariadenia: žalúzia pre II. manuál, registrové crescendo, Automatický anulátor pedálu, Prepínač ručných registrov, Tremolo pre II. manuál,

Kolektívy: P. MF, F, PL

Spojky: I-4´, II-I 16´, II-I 8´, II-I 4´, II-16´, II-4´, I-ped, II-ped, ped-4´                                  

 

                

 

http://organista.wbl.sk/organ-prospekt.jpg

http://organista.wbl.sk/HPIM0519.jpg