- r. k. farský kostol sv. Imricha

- staviteľ: Rieger Otto - Budapest

- rok stavby: 1906 – podľa údaju z katalógu firmy

- opusové číslo: 1104 – v katalógu je organ označený ako opus 1257

- 1. manuál s pedálom

- 7. znejúcich registrov

- pneumatické traktúry, kuželkové vzdušnice

- organ je postavený s použitím extenzií

- počas I. svetovej vojny boli rekvirované prospektové píšťaly, ktoré boli neskôr nahradené

  veľmi nekvalitnými píšťalami zo zinkového plechu

- veľmi podarený organ, t. č.  je v zlom stave, nepoužíva sa, potrebuje opravu

 

 

manuál: C – f ´´´

 

PRINCIPAL             

FŐDŐTT                   

GAMBA                   

SALICIONAL         

OCTAVA                                      (extenzia z Principálu)

DOLCE                                          (extenzia zo Salicionalu)

 

pedál: C – d´

 

SUBBAS                   16´

 

 

Spojky: Pedalcopula, Octavcopula

Kolektívy: Mezzoforte, Forte

 

http://organista.wbl.sk/P1000728.JPG