- r. k. farský kostol sv. Bartolomeja

- staviteľ: Rieger – Kloss

- rok stavby: 1949

- opusové číslo: 3086

- 2. manuály s pedálom

- 11. znejúcich registrov

- pneumatické traktúry, kuželkové vzdušnice

- organ sa používa, je však v katastrofálnom stave

 

I. manuál: C – g´´´                             II. manuál: v žalúzií                          

 

PRINCIPÁL                                   KRYT HRUBÝ                              

SALICIONÁL                                VOX COELESTIS                                    

FLAUTA                                        PRINCIPÁL ITAL.                        

MIXTÚRA 3x                                    ROH NOČNÝ           

 

 

pedál: C – f ´

SUBBAS                    16´

ECHOBAS                 16´                  extenzia Subbasu 16´

OKTÁVBAS               

 

 

Spojky: I-4´, II-I 8´, II-I 16´, II-I 4´, II-16´, II-4´, I-ped, II-ped

Pomocné zariadenia: žalúzia pre II. manuál, registrové crescendo, Voľná kombinácia,

                                     Vypínač r. registrov, Automatický anulátor pedálu, Tremolo, Vypínač crescenda

Pevné kombinácie: P, MF, F, TT

 

 

http://organista.wbl.sk/skrina.jpg

http://organista.wbl.sk/hraci.stol.jpg