-r. k. filiálny kostol

- staviteľ: Vincent Možný

- rok stavby: neznámy  

- I. manuál s pedálom

- 6 registrov

- mechanické traktúry, zásuvkové vzdušnice

- I. svetová vojna: rekvirácia najväčších prospektových píšťal, neskôr boli tieto píšťaly

   nahradené zinkovými

- 90. roky 20. storočia: oprava vzduchového hospodárstva

- organ sa síce používa, no potrebuje  reštaurovanie

 

manuál: C – f ´´´                               pedál: C – f  

 

PRINCIPAL                                  PRINCIPALBAS                                      od Gis 16´

GEDECKT                                    OTCAVBAS                        

OCTAVA                 

GEMSHORN           

 

 

http://organista.wbl.sk/P1000603.JPG

http://organista.wbl.sk/P1000599.JPG