- r. k. farský kostol

- staviteľ: Vincent Možný

- rok stavby: posledné obdobie

- 1. manuál s pedálom

- 10. znejúcich registrov

- pneumatické traktúry, kuželkové vzdušnice

- organ sa používa, nie je však v ideálnom stave

 

manuál: C – f ´´´

 

PRINCIPAL                

GEDACKT                 

SALICIONAL             

FUVOLA                    

OCTAVA                   

FLAUTA                             zrezaná pôvodná Gamba 8´

MIXTURA 3x             

 

pedál: C – d´

 

SZUBASZ                   16´

OCTAVBASZ               

CELLO                         

 

 

Spojky: Manualcopula (oktávová spojka)

               Pedalcopula

Pevné kombinácie: MF, F, FF

 

Pohľad na organ: http://organista.wbl.sk/01.JPG

Hrací stôl: http://organista.wbl.sk/P1020540.JPG

 

 

Dátum obhliadky: 6. 1. 2009