- r. k. farský kostol sv. Michala Archanjela

- staviteľ: Martin Šaško sen.

- rok stavby: 1841 – objednávka bola zadaná už v roku 1838

- 1. manuál bez pedálu

- 8. znejúcich registrov

- mechanické traktúry, zásuvkové vzdušnice

- rok 1917: rekvirácia 20. najväčších prospektových píšťal

- 1. polovica 20. storočia: inštalácia elektrického čerpadla vzduchu

- rok 1967: Pavol Baxa

- rok 1979: Jan Kubát: generálna oprava, inštalácia nových prospektových píšťal

  z organového kovu

- 90. roky 20. storočia: Ján Belák a spol: generálna oprava organa, inštalácia nového

  elektrického čerpadla vzduchu. Táto oprava však nedopadla najlepšie a organ nutne

  potrebuje reštaurátorský zásah

- organ sa používa

 

 

manuál: C – f ´´´

 

BOURDON                16´                  *

PRINCIPAL                

FLAUTA MAJOR                          od c´ 2-radová

SALICIONÁL             

OKTÁVA                    

FLAUTA MINOR       

CORNETT 2x               3´+2´

MIXTÚRA 4x               1 1/3´

 

 

* manubrium má dve polohy: v prvej polohe zapína register v rozsahu C – h, v druhej polohe

   v celom rozsahu

 

Spojky: Oktávová spojka –  C – h suboktávová, od c´ superoktávová

Pomocné zariadenia: Tremolo

 

 

http://organista.wbl.sk/jaslovce.JPG