- pôvodný organ

- staviteľ: Rieger

- rok stavby: 1892

- opus 365

- organ bol prevezený do obce Kľačany, kde stojí v pôvodnej podobe dodnes

- terajší organ

- staviteľ: Jan Tuček - Kutná Hora

- rok stavby :  1907

- opus : 185

- podľa informácií od starších farníkov bol organ pôvodne postavený pre kostol v Kutnej Hore, v roku 1938 ho sem preniezol

   pravdepodobne Pavol Baxa, ktorý urobil aj dispozičné zmeny

- 2 manuály s pedálom

- 19 znejúcich registrov

- pneumatická traktúra s barkerovou pákou, kuželkové vzdušnice

- organ sa používa, je však v zlom stave

 

 

I. manuál : C - f ´´´

 

PRINCIPAL                                       

GAMBA                                             

DOLCE                                              

KRYT                                                 

FLÉTA                                               

FLÉTA                                               

OCTAVE                                           

MIXTURA MALÁ 2 x                        1 1/3´

MIXTURA VELKÁ 4 x                       2 2/3´

 

II. manuál : ( pôvodne v žalúzií )

 

ROH KAMZÍKOVÝ                             

KRYT  LÍBEZNÝ                                

VOIX CELESTE                             8´+ 8´                  ( v súčasnosti Vox angelika 8´+4´ )

OCTAVE                                              

FLÉTA PRÍČNÁ                                   

FLÉTA HARMONICKÁ                      

SESQUIALTERA  2 x                            2 2/3´             ( pôvodne Salicionál 8´ )

 

pedál : C - d´

 

SUBBAS                                                16´

VIOLONBAS                                        16´

KRYT TICHÝ                            16´                ( otvorené drevené píšťaly )

 

 

Spojky:     I – Ped, II – Ped, II - I Sub, II - I Super, II - I  

Pomocné zariadenia: Tremolo, Anulátor pedálu, signál pre kalkanta

Kolektívy: PP, P, MF, F, PL

 

http://organista.wbl.sk/krizovany.jpg

http://organista.wbl.sk/hracistol.jpg