- r. k. farský kostol sv. Ignáca z Loyoly

- staviteľ: pravdepodobne Martin Šaško – senior

- rok stavby: 2. polovica 19. storočia

- 1. manuál s pedálom

- 11. znejúcich registrov

- mechanické traktúry, zásuvkové vzdušnice

- rok 1917: rekvirácia prospektových píšťal, ktoré boli neskôr nahradené zinkovými píšťalami

- 50. roky 20. storočia: oprava: Rieger – Kloss ( informácia od miestneho organistu )

- rok 1999: reštaurovanie, uvedenie do pôvodného stavu: Vladimír Gazdík: pri tejto oprave

  bol organ posunutý do prednej časti chóru

 

 

manuál: C – f ´´´                                pedál: C – f  ( tónový rozsah len C – H )

 

PRINCIPAL                                   SUBBAS                                16´

FLAUTA                                        OCTAVBAS                            

SALICIONAL                                SUPEROCTAVBAS                

FUGARA                   

OKTÁVA                  

SUPEROKTÁVA      

KVINTA                    1 1/3´

MIXTÚRA 3x

 

 

Pomocné zariadenia: je pravdepodobné, že organ mal manuálovú superspojku, pod

                                     manuálovou klaviatúrou sa totiž nachádza otvor pre manubrium

 

 

http://organista.wbl.sk/leopoldov.JPG

http://organista.wbl.sk/leopoldov2.JPG