- r. k. farský kostol

- staviteľ: Karel Zadák

- rok stavby: 2005

- opusové číslo:

- pneumatické traktúry, kuželkové vzdušnice

- organ sa používa

 

 

manuál: C – f ´´´                                            pedál: C – d´

 

PRINCIPÁL                                               SUBBAS                    16´

KRYT                                                         CELLO                        

SALICIONÁL           

OKTÁVA                  

ROH                          

SUPEROKTÁVA      

MIXTÚRA 3x             1 1/3´

 

 

Spojky: I-4´, I-ped

Pomocné zariadenia: Tremolo

 

http://organista.wbl.sk/majcichov.jpg

http://organista.wbl.sk/majcichov-stol.jpg