- r. k. farský kostol sv. Štefana Kráľa

- staviteľ: Rieger Franz

- rok stavby : 1875

- opus 15

- 2 manuály s pedálom

- 18 registrov

- mechanická traktúra, kuželkové vzdušnice

- v roku 1917 boli rekvirované prospektové píšťaly, ktoré boli neskôr nahradené firmou Rieger novými

  píšťalami z organového kovu.

- poslednú opravu vykonal v roku 1999 organár Ján Valovič zo Serede

- organ sa používa a má veľmi pekný zvuk

 

I. manuál : C – f´´´                                          II. manuál :

 

BOURDON                          16´                      PRINCIPAL                           

PRINCIPAL                                                 SALICIONAL                        

GEDECKT                                                   FLÖTE                                   

DULCIANA                                                 DOLCE                                  

GAMBA                               

GEMSHORN                        

OCTAVE                              

SUPEROCTAVE                   

MIXTUR 4 fach                      2 2/3´

 

pedál : C – d´

 

PRINCIPALBAFS              16´

SUBBAFS                           16´

OCTAVBAFS                      

CELLO                                 

OCTAV                                

 

 

Spojky : Pedal Coppel, Manual Coppel

Pevné kombinácie : Forte-Oberwerk, Forte-Hauptwerk, Mezzoforte, Fortissimo,

Pomocné zariadenia : Crescendo-Decresc.