- farský kostol Najsv. Trojice

- pôvodný organ 

- staviteľ : Vincent Možný

- rok stavby : 1885

- 1. manuál s pedálom

- 8 registrov

- mechanická traktúra, zásuvkové vzdušnice

- organ bol pôvodne postavený pre kostol sv. Anny, v roku 1905 ho Vincent Možný preniesol

  do Modranky a zväčšil na 2-manuál

- po tomto zásahu boli traktúry manuálov mechanické, pedálová vzdušnica bola kuželková

   a tónová traktúra bola ovládaný pneumaticky

- v roku 1993 bol organ predaný do obce Horná Seč

 

 

I. manuál:  C-f ´´´                                  pedál:  C-d´

 

PRINCIPAL                                        SUBBAS                        16´

FLAUTA                                             OCTAVBASZ                 

OCTAVA                                            VIOLONBASZ                      

FLAUTA                    

MIXTUR 4 fach          

 

II. manuál:

 

FLAUTA                    

VIOLA DA GAMBA 

FUGARA                   

           

 

- terajší organ

- staviteľ :  Varhany,  s.r.o. Ostopovice 

- rok stavby : 1993

- opusové číslo : 99

- 15. znejúcich registrov

- zo starého organu sa zachovala  iba predná časť organovej skrine

- počas generálnej opravy v roku 2004 boli vymenené všetky vzdušnice, ktoré poškodil

  červotoč a registre, ktoré mali zlé píšťaly boli nahradené novými

- organ sa používa a má dobrý zvuk

 

I. manuál :   C – g´´´ ( superspojka vybudovaná po g´´´´ )                                                                                                   

 

PRINCIPÁL                                                     

KRYT KOVOVÝ                                           

FLÉTNA ŠPIČATÁ               

OKTÁVA                               

SUPEROKTÁVA                                                     ( pôvodne Roh nočný 2´ )

MIXTURA  3x                         1 1/3´                           ( pôvodne 4-5x 2´ )

TREMOLO

 

II. manuál : v žalúzií ( superspojka vybudovaná po g´´´´ )

 

KRYT DŘEVĚNÝ                 

PRINCIPAL                                                             ( pôvodne Salicional 8´ )

FLÉTNA TRUBICOVÁ         

OKTÁVA                               

KVINTA                                 1 1/3´                           ( pôvodne Sesquiealtéra 1 1/3´ + 3/5´ )

AKUTA     4 x                        

TREMOLO

 

 

Pedál : C – f´

 

SUBBAS                                 16´

OKTÁVBAS                            

BAS ŠUMIVÝ                          5 1/3´ + 4´

 

 

Spojky : I-I 16´, I-I 4´, II-I 8´, II-I 4´, II-I 16´,

               II-II 4´, II-II 16´, I-ped 8´, II-ped 8´.

Pomocné registre : Voľná kombinácia A, B, Anulátor pedálu, Vypínač valca, registrové crescendo,

                                  žalúzia pre II. manuál

Pevné kombinácie: Pleno, Tutti,

 

http://organista.wbl.sk/modranka.JPG