- r. k. farský kostol

- pôvodný stav

- staviteľ: Martin Šaško sen.

- rok stavby: 1879

- 1. manuál s pedálom

- 11 znejúcich registrov

- mechanické traktúry, zásuvkové vzdušnice

- terajší stav

- staviteľ: Imrich Karabinoš

- rok stavby: 1938

- pneumatické traktúry, kuželkové vzdušnice

- 12. znejúcich registrov

- píšťalový fond je pôvodný, pridaný bol len jeden register, pôvodný mech bol tiež nahradený plavákovým mechom

  a bol taktiež zvýšený tlak na 120 mm

- v roku 1979 organ opravoval organár Pavol Baxa, ktorému sa podarilo organ zvukovo

  priblížiť k pôvodnému stavu. Organ bol vyčistený, naintonovaný a naladený a tlak bol

  upravený na 80 mm.  

- po poslednej oprave, ktorú vykonali organisti z Pobedíma je organ v hrateľnom stave

  škoda len, že nástroj nebol uvedený do pôvodnej podoby

 

 

Manuál: C – f ´´´

PRINCIPÁL               8´ *
GAMBA                    
SOLICIONAL            8´ *
BOURDON                8´ *
FLAUTA                    8´ *
FLAUTA                    4´ *
DOLCE                      4´ *
OKTAVA                   4´ *
KVINTA                    2 2/3´
KVINTA                    1 1/3´ *                      (pôvodne Superoctava 2´)
MIXTURA 3x             1 1/3´ *

Pedál: C – d´ ( pôvodne C-H )

SUBBAS                    16´ *
KONTRABAS              8´ *
OKTÁVBAS                 4´ *


* Šaškove registre

 

 

Spojky: I-4´, I-16´, I-ped

Pomocné zariadenia: Tremolo

Pevné kombinácie: P, MF, F

 

 

http://organista.wbl.sk/pobedim.JPG

http://organista.wbl.sk/hstol.JPG