Pôvodný stav

- staviteľ: Martin Šaško sen.

- rok stavby: 1. polovica 19. storočia

- mechanické traktúry, zásuvkové vzdušnice

- organ sa nezachoval

Súčasný stav

­- staviteľ: pravdepodobne Imrich Karabinoš – posunutie Šaškovej skrine, prehĺbenie a stavba

  nového nástroja

- rok stavby: neznámy

- pneumatické traktúry, kuželkové vzdušnice

- 16. znejúcich registrov

- organ sa používa, je však v zlom stave

 

 

I. manuál: C – f ´´´                            II. manuál:

 

BOURDON                16´                  FLAUTA                   

PRINCIPAL                                   KRYT                        

QUINTADÉNA                              VOX ANGELIKA      8´ + 4´

FLAUTA LESNÁ                           PRINCIPÁL              

OKTÁVA                                       NOČNÝ ROH           

PICOLLO                                       ACUTA 3 x                1 1/3´              obsahuje aj terciu

MIXTÚRA 4 x              2 2/3´           

 

 

Pedál: C – d´

 

SUBBAS                    16´

OKTÁVBAS               

CHORÁLBAS             

 

Spojky: I-4´, II-I 8´, I-ped, II-ped

Pomocné zariadenia: Tremolo, registrové Crescendo

Pevné kombinácie: P, F, PL

 

http://organista.wbl.sk/podolie.jpg

http://organista.wbl.sk/HPIM0565.jpg