- r. k. farský kostol sv. Alžbety

Pôvodný stav

- dielňa Pažických

- nástrojová časť sa nezachovala, chýbajú aj bližšie informácie o dispozícií

Súčasný stav

- staviteľ: Rieger

- rok stavby: 1935

- opusové číslo: 2697

- 2. manuály s pedálom

- 8. znejúcich registrov

- pneumatické traktúry, výpustkové vzdušnice

Opravy

- 2003: Ján Valovič – generálna oprava

 

 

I. manuál: C – f ´´´                            II. manuál:                                         pedál: C – d´

 

PRINCIPAL                                   BOURDON                                    SUBBAS         16´

SALICIONAL                                OKTÁVA                  

FLÉTNA                                         FLÉTNA LESNÁ      

MIXTURA 3x             2 2/3´

 

 

Spojky: I-4´, II-I 16´, II-I 8´, II-I 4´, I-ped, II-ped

Pomocné zariadenia: Tremolo

Pevné kombinácie: P, MF, F

 

 

http://organista.wbl.sk/P1000212.JPG

http://organista.wbl.sk/P1000218.JPG