PÔVODNÝ STAV:

 

- staviteľ: Martin Šaško junior

- rok stavby: 1884

- 1. manuál s pedálom

- 10. znejúcich registrov

- mechanické traktúry, zásuvkové vzdušnice

 

Opravy

 

- Štefan Drábek: 1895

- rekvirácia prospektových píšťal: 1917

- inštalácia zinkových píšťal do prospektu: rok ani majster nie je známy

- inštalácia plavákového mecha a elektrického čerpadla vzduchu: rok ani majster nie je známy

 

manuál: C – f ´´´                               pedál: C - f

 

PRINCIPAL                                   SUBBAS                    16´

FLAUTA MAJOR                          OCTAVBAS               

SALICIONAL                                 VIOLON                      

GAMBA                    

HOHLFLÖTE           

OCTAVA                  

MIXTURA 3x           

 

Spojky: Oktávová spojka – C – h – sub, od c´ super

Pomocné zariadenia: Tremolo

 

 

SÚČASNÝ STAV:

 

- barbarská prestavba: firma LADENA

- rok barbarskej prestavby: 1994

- elektrické traktúry, skriňové vzdušnice

- organ sa používa, faktom však je, že časť diela Martina Šaška juniora je nenávratne zničená

 

OPRAVY:

 

- „potulný organár“ (pravdepodobne p. Balogh): začiatok 21. storočia: oprava nie je doložená žiadnou dokumentáciou

 

 

 

manuál: C – f ´´´                                           pedál: C - f

 

PRINCIPÁL                                               SUBBAS                    16´

KRYT                                                         OKTÁVBAS               

DOLKÁN                                                   VIOLON                      

SALICIONÁL            

OKTÁVA                  

FLAUTA                   

MIXTÚRA 3x           

 

Spojky: I-4´, I-ped

 

http://organista.wbl.sk/p.ves.JPG

http://organista.wbl.sk/h.stol.JPG

http://organista.wbl.sk/pistaly.JPG

 

Dátum obhliadky: 4.10.2008