- ev. a. v. kostol
- staviteľ: Rieger Otto - Budapest
- opusové číslo: 1619
- rok postavenia: 1910
- pneumatická traktúra, kuželkové vzdušnice
- 1. manuál s pedálom
- 6. znejúcich registrov

- počas 1. svetovej vojny boli rekvirované prospektové píšťaly, ktoré boli neskôr nahradené zinkovými

- organ bol v roku 2007 generálne opravený organárom Jánom Valovičom


manual C – f ´´´:

Principal                     
Bourdon                     
Salicional                    
Octava                                  (ext. Principal)
Dolce                                   (ext. Salicional)

 

Pedál C –d´:
Subbass                       16´

 


Pevné kombinácie: MF, F,
Spojky: Manualcopula (M4´); Pedalcopula (M/P)

 

 

 

http://organista.wbl.sk/organ-prosp.jpg

http://organista.wbl.sk/manual.jpg