- r. k. farský kostol

- staviteľ: G. A. Molnár

- rok stavby: 1890

- 1. manuál s pedálom

- 8 znejúcich registrov

- mechanické traktúry, kuželkové vzdušnice

- počas 1. svetovej vojny boli zrekvirované prospektové píšťaly, ktoré boli neskôr nahradené

  zinkovými

- organ bol opravený začiatkom 21. storočia organárom Petrom Búranom

 

manuál: C – f ´´´                                pedál: C – d´

 

PRINCIPAL                                   SUBBAS                    16´

GEDACKT                                     OCTAVBAS                      

SALICIONAL           

OCTAVA                  

GEMSHORN            

PROGRESSION 3 x            register je v celom rozsahu 3-radový

 

 

Pomocné zariadenia: Pedal – Copula, Registrové crescendo

Pevné kombinácie: MF, F

 

 

http://organista.wbl.sk/IMG_0341.jpg

http://organista.wbl.sk/Img_0348.jpg