- r. k. kostol sv. Bartolomeja

- staviteľ: Karl Neusser - Nový Jičín

- rok stavby: 1891 

- 2. manuály

- 13 registrov

-  mechanická traktúra,  kuželkové vzdušnice

- 1917 - rekvirácia prospektových píšťal

- 2. pol. 20. storočia – oprava, pravdepodobne P. Baxa, dispozičné zmeny v intencách Orgelbewegung

- 80. roky 20. storočia – oprava - bratia Odkladalovci.

- 90. roky 20. storočia – inštalácia nového organového motora zn. Könyves – Peter Reiffers

- 2003 – reštaurovanie, uvedenie do pôvodného stavu - Ján Valovič

 

I. manuál : C-f´´´                                II. manuál :

 

Bourdon                       16´                   Violino principal              

Principal                                           Gedackt                         

Flüte                                                  Salicional                        

Gamba                                             Flüte octaviante              

Octav                             

Mixtura 4x                      2 2/3´

 

 

pedál : C - h

 

Subbas                          16´

Octavbas                        

Cellobas                         

 

 

Spojky: Manual-Coppel, Pedal-Octav-coppel,

Pevné kombinácie: Forte II. man, Mezzoforte II. man, Mezzoforte I. man, Fortissimo I. man, Pleno.