- františkánsky kostol

- staviteľ: Gebrüdder Rieger

- rok stavby: 1930

- opusové číslo: 2494

- 2. manuály s pedálom

- 30 znejúcich registrov

- pneumatické traktúry, kuželkové vzdušnice

- organ sa zachoval v pôvodnom stave, v roku 2007 bola Jánom Valovičom dokončená

  generálna oprava

 

I. manuál: C – a´´´                                                    II. manuál: v žalúzií

 

BORDONE                            16´                              QUINTADENA                     16´

PRINCIPALE                                                         VIOLIN PRINCIPALE           

PILEATA                                                               FLAUTO CAMINO                

CORNO NOTTE                                                   GAMBA                                  

VIOLA                                                                   AEOLINA                               

SALICIONALE                                                      VOCE CELESTA                    

OTTAVA                                                                FLAUTA COPULA                

FLAUTO CONCERTO                                         GAMBIETTA                          

FLAUTO PIATTO                                                 FLAUTO PICOLLO               

MIXTURA 4-6x                       2 2/3´                        SESQUIALTERA 2x

CORNETTO 3-5x                                                  ACUTA 4-6x

                                                                                  REGALE                                 

 

 

Pedál: C – f ´

 

SUBBASSO                           16´

VIOLONE                              16´

PRINCIPALE                         16´

OTTAVA                                

TROMBONE AMABILO      16´

CLARINO                               

 

Spojky: I-4´, II-I 16´, II-I 8´, II-I 4´, II-16´, II-4´, I-ped, II-ped

Pomocné zariadenia: žalúzia pre II. man, registrové crescendo, 2. voľné kombinácie, Zapínač spojok,

                                     Zapínač 8´ spojok

Kolektívy: P, MF, F, TT

 

http://organista.wbl.sk/skalica.jpg

http://organista.wbl.sk/IMG_1100.JPG