- r. k. farský kostol sv. Štefana - kráľa

- staviteľ: neznámy

- rok stavby: 1827

- 18. znejúcich registrov

- mechanické traktúry, zásuvkové vzdušnice

 

OPRAVY

 

1858 – Martin Šaško senior – oprava a rozšírenie, pri tomto zásahu boli píšťaly pozitívu 

inštalované do sokla organovej skrine a inštalovaný bol nový hrací stôl

 

1898 – čistenie a ladenie – Johann Drábek a synovia

1913 – Anton Schönhofer – oprava a zmeny v dispozícií

1917 – rekvirácia prospektových píšťal

1924 – inštalácia nových prospektových píšťal (zinkový plech)

1973 – Ladislav Jankovič – katastrofa + zmeny v dispozícií

2001 – Ján Valovič – reštaurovanie do stavu po Šaškovej prestavbe

 

- organ sa používa a je vo výbornom stave

 

 

 

I. manuál: C – f ´´´                            II. manuál:                            

 

PRINCIPAL                                   COPULA MAIOR                 

PORTUNAL                                   SALICIONAL           

COPULA MAIOR                          PRINCIPAL                          

GAMBA                                         SPITZFLÖTE                        

OCTAV                                          OCTAV                                 

FUGARA                  

SPITZFLÖTE            

QUINTA MAJOR     

SUPEROCTAV         

MIXTUR 5x               1 1/3´

 

 

pedál: C – f (repetuje)

 

SUBBAS                    16´

OCTAVBAS             

VIOLONBAS             8´ + 4´

QUINTBAS               

CORNETBAS 2 2/3´ + 2´

 

Spojky: Manuálová spojka

Pomocné zariadenia: Signál pre kalkanta

 

 

Organ: http://organista.wbl.sk/P1030020.JPG

Hrací stôl: http://organista.wbl.sk/P1030038.JPG

 

Dátum obhliadky: 24. 1. 2009