– r. k. farský kostol Narodenia Panny Márie

- pôvodný stav:

- baroková skriňa od neznámeho majstra

- 1 manuál s pedálom

- mechanické traktúry

-terajší stav

- staviteľ: Rieger – Kloss

- rok stavby: 1971

- opus 3401

- 1 manuál s pedálom

- 9 znejúcich registrov

- pneumatická traktúra, kuželkové vydušnice

- organ bol opravovaný začiatkom 21. storočia, používa sa a je v pomerne dobrom stave

 

 

I. manuál : C – g´´´                                        Pedál : C – f ´

 

Principál                                                         Subbas                                   16´

Kryt                                                               Bourdonbas                             

Salicionál                                  

Flauta zobcová                                               

Oktáva                                                          

Superoktáva                                                  

Mixtúra 4x                           1 1/3´                    

                                                                                                                                                 

 

Hracie pomôcky : Tremolo

Spojky : I-4´  - vybudovaná po g´´´´

   I-ped,

 

Kolektívy : Piano, Mezzoforte, Forte, Pleno, Tutti,

 

 

http://organista.wbl.sk/smolenice.jpg

http://organista.wbl.sk/HPIM0411.jpg