- kostol Najsvätejšej Trojice

- pôvodný organ:

- staviteľ: József Angster

- rok stavby: 1885

- opusové číslo: 82

- mechanické traktúry, kuželkové vzdušnice

- 1. manuál s pedálom

- 12 registrov

- organ sa nezachoval

- súčasný organ

- staviteľ: RIEGER

- rok stavby: 1938

- opusové číslo: 2825

- 15 znejúcich registrov

- pneumatické traktúry s výpustkovými vzdušnicami

- v 2. polovici 20. storočia opravoval organ pravdepodobne nitriansky organár Otokár

  Vážanský, ktorý urobil aj uvedené zmeny v dispozícií. Do žalúziového stroja bola  tiež

  pridaná Sesquiealtéra, ktorá bola pripojená na sklopku 2 manuálu-Flauto 8´, ktorá dovtedy

  slúžila ako transmisia pre 1. a 2. manuál. Flauta 8´ stojí aj po tomto zásahu v žalúziovej

  skrini.

- poslednú opravu uskutočnili v 80-tych rokoch organári z Brna, ktorí organ čistili a intonovali

- organ sa síce používa, nie je však v ideálnom stave. Keby sa obnovila pôvodná dispozícia,

  možno by mal pekný zvuk.

 

I. manuál: C – g´´´

 

PRINCIPÁL                           

FLAUTO                                                      (register stojí v žalúziovej skrini)

SALICIONAL                        

FLAUTA RÚRKOVÁ                                  pôvodne Bourdon 16´                         

OCTAVA                               

MIXTURA   6-7 x                   2 2/3´               pôvodne 3x bez tercie

 

II. manuál: (žalúzia)

 

BOURDON                            

GAMBA                                 

VOX COELESTIS                 

OCTAVA                               

FLAUTO TRAV.                    

SUPEROCTAV                      

SESQUIEALTERA  2 x

 

pedál:

 

PRINCIPALBASS               16´

SUBBASS                            16´

OCTAV                                 

 

Spojky: I-4´, II-I 16´, II-I 4´, II-I 8´, II-4´, II-16´, I-ped, II-ped,

Hracie pomôcky: Crescendo-Decrescendo,  Anulator man. registrov, 

                              Tremolo - od Vážanského

Kolektívy: P, MF, F

 

 

http://organista.wbl.sk/trnava-sj.jpg