- františkánsky kostol sv. Jakuba st.

Pôvodný stav:         

- staviteľ: Georg Benczy

- rok stavby: 1885

Súčasný stav:

- staviteľ: Gebrüdder Rieger

- rok stavby: 1905

- opusové číslo: 1177

- 2. manuály s pedálom

- pneumatická traktúra, kuželkové vzdušnice

- 15. znejúcich registrov

- organ sa používa a je v pomerne dobrom stave

 

Opravy a prestavby:

Anton Schönhoffer – 1917 – rekvirácia prospektových píšťal

Otokár Vážanský – 40. roky 20. storočia – inštalácia nového elektrického čerpadla vzduchu

Otokár Vážanský – 1948 – inštalácia nového prospektu, celková obnova organa, inštalácia nového hracieho stola

Otokár Vážanský – 2. polovica 20. storočia – rozšírenie o registre označené symbolom *

Peter Reiffer – 1991 – čistenie, intonácia a ladenie

Peter Reiffers – 2003 – okožovanie zásobníkového mechu

 

 

I. manuál : C - f ´´´

 

BOURDON                              16´

PRINCIPAL                              

PILEATA                                                      extenzia              

FLAUTA TRAVERSO   

GAMBA                                    

GEMSHORN                             

SALICIONAL                           

DOLCE                                                         extenzia

FLAUTA                                                       extenzia

OKTÁVA                                                      extenzia

KVINTA FLAUTOVÁ                2 2/3´             *

TERCIA                                     1 3/5´             *

SUPEROKTÁVA                                           *

MIXTÚRA 4x                             2 2/3´

ANGLICKÝ ROH                                          *

 

II. manuál : ( žalúzia )

 

PILEATA DULCIS                   16´

VIOLINO PRINCIPAL               

FLAUTA RÚRKOVÁ                                    extenzia

VOX COELESTIS                                        

AEOLINA                                 

PRESTANT                                                   extenzia

PIKOLA                                                        *

HARMONIA AETHEREA 4x    2 2/3´

BASON                                                         *

pedál : C - d´

 

PRINCIPÁLBAS                      16´

VIOLONBAS                           16´

SUBBAS                                  16´

OKTÁVBAS                                                extenzia

CELLO                                             extenzia                       

CHORÁLBAS                                               *

 

Spojky: I-4´, II-I  16´, II-I 8´, II-I 4´, II-16´, II-4´, I-ped, II-ped

Pomocné zariadenia: Registrové crescendo, Prepínač pedálu, Tremolo,

                                   Generálna  spojka, vypínač jazykov, Zapínač ručných registrov,

Pevné kombinácie:  P, MF, F, FF, TT

 

 

Organ: http://organista.wbl.sk/P1030085.JPG

Hrací stôl: http://organista.wbl.sk/P1030130.JPG

 

Dátum obhliadky: 12. 2. 2009