- kostol sv. Anny - Uršulínsky

Pôvodný organ:

- staviteľ: Vincent Mozsny

- rok stavby: 1885

- 1. manuál s pedálom

- mechanické traktúry, zásuvkové vzdušnice

- v roku 1905 bol organ prevezený do miestnej časti Modranka

Terajší organ:

- staviteľ: RIEGER OTTO – Budapest

- rok stavby: 1905

- opusové číslo: 1173  

- 2. manuály s pedálom

- 14. znejúcich registrov

- v roku 1917 boli rekvirované prospektové píšťaly

- oprava Otokárom Vážanským: nasadenie zinkového prospektu, pridanie radu 1 3/5´ do Zugóquinty,

  inštalácia Tremola a inštalácia nového elektrického čerpadla vzduchu.

- oprava Imrichom Szabóom: čistenie a ladenie, oprava bežných závad, preladenie radu 1 3/5´ na 1 1/3´

- oprava Petrom Reiffersom: okožovanie mechu, výmena elektrického čerpadla

- oprava Marekom Cepkom: výmena nefunkčných membrán

- organ sa používa

 

 

I. manuál: C-f ´´´                                        

 

BOURDON                            16´                        

PRINCIPAL                                                     

GEDACKT                                                              extenzia                         

GAMBA                                                            

OCTAVA                                                                 extenzia 

ZUGÓQUINTA 3x                  2 2/3´+2´+1 1/3´     pôvodne 2x    

 

 

II. manuál

VIOLINO PRINCIPAL          

CSOFUVOLA                         

AEOLINE                                

FUVOLA                                                                 extenzia

VIOLA                                                                     extenzia

 

Pedál: C – d´

 

SUBBAS                                16´

OCTAVBAS                                                            extenzia

CELLO                                    

 

Spojky: II-I 16´, II-I 8´, II-I 4´, I-ped, II-ped

Pevné kombinácie: P, MF, F

Pomocné zariadenia: registrové Crescendo, Tremolo

 

http://organista.wbl.sk/trnava-urs.jpg

http://organista.wbl.sk/IMG_0450.jpg