- r. k. kostol sv. Jozefa

- staviteľ : neznámy

- nápis na zadnej stene organa : „Rieger 27.5. 1895”

- 2. manuály s pedálom

- pneumatická traktúra, kuželkové vzdušnice

- 11. znejúcich registrov

- v roku 1931 uskutočnil nitriansky organár Otakár Vážanský prestavbu a pneumatizáciu starého organa

  so zachovaním pôvodných vzdušníc. Počas tohto zásahu boli tiež nainštalované nové zinkové

  prospektové píšťaly, plavákový zásobníkový mech a organový motor zn. Meidinger. Na ukazovateli

  výšky mechu je nápis - „OTOKÁR VÁŽANSKÝ/MAG. ORG./NITRA/REST 1931.”

- pri prestavbe boli použité pravdepodobne píšťaly z pôvodného organu, dokonca niektoré sú aj

  popresádzané a mnoho píšťal je nových, ako o tom svedčí nižšie uvedená dokumentácia.

- hrací stôl je z dielne Riegerovcov zo začiatku 30–tych rokov, jeho pôvodné umiestnenie nie

  je zatiaľ známe. Na niektorých doskách vo vnútri som našiel nápisy  „Olomouc”. Pedálnica je

  označená nápisom  „Trnava-Mikuláš”.

- organ sa používa, je však v dezolátnom stave

 

 

I. manuál: C-g´´´: superspojka vystavaná po g´´´´                            

 

PRINCIPAL                                            

FLAUTA DUTÁ                                      

OKTÁVA                                                

FLAUTA RÚRKOVÁ                              

MIXTÚRA 4 - 5x                    2 2/3´

 

 

II. manuál: superspojka vystavaná po g´´´´

 

KRYT                                     

GAMBA                                 

AEOLINE                              

FLAUTA                                

TREMOLO

 

 

pedál: C-f ´:

 

SUBBAS                                 16´

OKTÁVBAS                             

 

 

Pomocné zariadenia : Cresc-decresc-valec, 1 Voľná kombinácia.

Spojky : I-16´, I-4´, II-I 8´, II-I 4´, II-I 16´, II-4´, II-16´, I-ped, II-ped.

Kolektívy: P,MF,F,Pleno

 

http://organista.wbl.sk/paulini.jpg