- katedrálny chrám sv. Jána Krstiteľa 

- staviteľ: Martin Šaško senior

- rok stavby: 1872.

- mechanické traktúry a zásuvkové vzdušnice

- 18 znejúcich registrov

- oprava v roku 1905: Rieger: deinštalácia pedálovej spojky, inštalácia Tremola, montáž

  plavákového zásobníkového mechu

- rok 1917: rekvirácia - spolu so zvonmi boli rekvirované  aj prospektové píšťaly z organového

  kovu, ktoré boli neskôr nahradené plechovými.

- organ sa používa, má veľmi pekný zvuk, no potrebuje reštaurovanie

 

 

I. manuál : C - f ´´´

 

BOURDON                             16´

PRINCIPAL                             

FLAUTA MAJOR                    

GEMSHORN                                               flautová menzúra

VIOLA DA GAMBA               

HOHLFLÖTE                          

OCTAVA                                 

MIXTURA 5 x                           2 2/3´

 

II. manuál : C - f ´´´

 

DULCIANA                             

SALICIONAL                          

DOLCE                                     

PRINCIPAL                             

OCTAVA                                                     flautová menzúra – prefukujúci register

 

pedál : C - c´

 

PRINCIPALBASS                   16´

SUBBASS                                16´

OCTAVBASS                            

VIOLON                                   

VIOLIN                                     

 

Spojky: II-I, I - 4´,

Hracie pomôcky: Tremolo

Pevné kombinácie: nad prahom pedálnice sú dve šľapky pripájajúce registre Hohlflöte 4´,

                                  Octav 4´ a Mixtura 5x

 

http://organista.wbl.sk/katedrala.jpg