- r. k. filiálny kostol

- staviteľ: Otokár Vážanský

- rok stavby: 1941

- 2. manuály s pedálom

- 20 znejúcich registrov

- pneumatické traktúry, kuželkové vzdušnice

- organ sa zachoval v pôvodnom stave bez zmien a prestavieb

- začiatkom 21. storočia uskutočnil opravu hracieho stola a traktúry organár Ján Valovič

- organ sa používa, je v pomerne dobrom stave, potrebuje však čistenie, intonáciu a ladenie

 

 

I. manuál: C – g ´´´ - v žalúzií                                   II. manuál: v žalúzií

 

BOURDON                            16´                              KVINTADÉNA                                 16´

PRINCIPAL                                                           HUSLOVÝ PRINCIPAL                    

FLAUTA KONCERTNÁ                                       KRYT                                                 

VIOLA DA GAMBA                                             AEOLINE                                           

SALICIONAL                                                        VOX COELESTIS                              

OKTÁVA                                                               KAMZÍKOV ROH                             

LESNÝ ROH                                                         FLAUTA OKTAVIANT                     

MIXTÚRA 4x                           2 2/3´                        HARMONIA AETHEREA     3 x         2 2/3´

 

 

Pedál: C – d´

 

PRINCIPALBAS                   16´

ECHOBAS                             16´

SUBBAS                                16´

OKTÁVBAS                           

 

Spojky: I-4´, II-I 16´, II-I 8´, II-I 4´

               II-16´, II-4´

               I-ped, II-ped

Pomocné zariadenia: Voľná kombinácia, Vypínač ručných registrov, Registrové Crescendo,

  Automatický anulátor pedálu,

Kolektívy: P, MF, F, TT

 

http://organista.wbl.sk/IMG_3498.JPG

http://organista.wbl.sk/IMG_3492.JPG