- r. k. farský kostol

- staviteľ: Rieger-Otto

- rok stavby: 1907

- opusové číslo: 1427

- 1. manuál s pedálom

- 8 znejúcich registrov

- v 2. polovici 20. storočia bol organ upravovaný, prospekt z organového kovu však zostal

  pôvodný. Úprava však organu veľmi uškodila. Organová skriňa a hrací stôl boli spálené

  a celá nástrojová časť bola zasunutá do podvežia. Na chór bol umiestnený 2-manuálový

  elektrofonický organ – k prvému manuálu a pedálu bola pneumaticky pripojená Riegerova

  nástrojová časť, druhý manuál je elektrofonický.

- organ sa používa, Riegerova časť má krásny zvuk, škoda len nezmyselnej prestavby

 

manuál: C – f ´´´

 

PRINCIPAL              

GEDACKT                

SALICIONAL           

OKTÁVA                                                   extenzia Principálu

DOLCE                                                      extenzia Salicionalu

KVINTA ŠUMIVÁ    2 2/3´ + 2´

 

 

pedál: C – d´

 

 

SUBBAS                    16´

CELLO                        

 

http://organista.wbl.sk/zavar.jpg