- r. k. farský kostol

- staviteľ: Jan Tuček

- rok postavenia: 1932

- opusové číslo: 339

- 12. znejúcich registrov

- pneumatické traktúry, výpustkové vzdušnice

- organ sa zachoval v pôvodnom stave, dokonca bez zmeny v ladení, je v zlom stave a nepoužíva sa,

  po oprave by mohol byť po zvukovej stránke na veľmi dobrej úrovni

 

 

I. manuál: C – f ´´´                                         II. manuál:                                                      pedál: C – d´

 

PRINCIPAL                                                   KRYT JEMNÝ                                               SUBBAS               16´

BOURDON                                                   SALICIONAL                                                CELLO                   

GAMBA                                                        VOX COELESTIS               

FLÉTNA PŘÍČNÁ                                         FLÉTNA LÍBEZNÁ             

OKTÁVA                            

MIXTÚRA                           2 2/3´   

 

 

Spojky: I-4´, II-I 8´, II-I 16´, II-I 4´, I-ped, II-ped

Pevné kombinácie: P, MF, F, Pleno

Pomocné zariadenia: Registrové crescendo

 

Organ: http://organista.wbl.sk/p1060865.jpg

Hrací stôl: http://organista.wbl.sk/p1060855.jpg

 

 

 

Dátum obhliadky:  28.7.2011