- Dóm sv. Mikuláša – chórový pozitív

- staviteľ: Valentin Arnold

- rok stavby: 1783 – zápis na veku ventilovej komory: Valentin Arnold  1783

- 1 manuál bez pedálu

- 8. znejúcich registrov

- mechanické traktúry, zásuvkové vzdušnice

- organ dala postaviť Ostrihomská kapitula, sídliaca t.č. v Trnave

- počas sťahovania do Budína si kapitula robila  nároky aj na tento organ, no fara a magistrát 

  protestovali, lebo kvôli organu museli vysekať časť stĺpu

- organ sa s výnimkou vzduchového hospodárstva zachoval v úplne intaktnom stave

- posledná oprava bola vykonaná v 80-tych rokoch 20. storočia, odvtedy sa organ nepoužíva

 

 

manuál: C – d´´´ - s krátkou spodnou oktávou

  

FLAUTA MAJOR                  

COPULA MAJOR                   

SALICIONAL                                              v prospekte

PRINCIPAL                                                 v prospekte

COPULA MINOR                  

QUINTA                                 2 2/3´               v prospekte

OCTAVA                                                    v prospekte

MIXTURA 3 x

                                                           

http://organista.wbl.sk/arnold.jpg