- r. k. farský kostol sv. Mikuláša

- staviteľ: Martin Šaško senior

- rok stavby: 1863

- 1. manuál s pedálom

- mechanické traktúry, zásuvkové vzdušnice

- 11. znejúcich registrov

- organ sa používa, nie je však v dobrom stave

 

Opravy

 

- Ján Drábek: 1890: oprava

- Vincent Možný: 1900: oprava, inštalácia nového zásobníkového mechu

- Vojtech Bene: 1970: oprava, inštalácia veľmi hlučného elektrického čerpadla vzduchu (do veže)

- Pavol Baxa, Teofil Odkladal: koniec 20. storočia: oprava, inštalácia elektrofonického 2. manuálu, likvidácia  

  pôvodného hracieho stola

 

manuál: C – f ´´´                                 pedál: C – f  (repetuje)

 

PRINCIPAL                                      SUBBAS                     16´

FLAUTA MAJOR                             OCTAVBAS                 

SALICIONAL                                   VIOLINBAS                 

FUGARA                    

OCTAV MAJOR         

QUINTA MAJOR       

SUPEROCTAV           

MIXTUR 4x                 1 1/3´  

 

 

V hracom stole bol aj aparát manuálovej spojky, ktorá pôsobila v rozsahu C – h ako suboktávová a od c´ ako superoktávová. Toto zariadenie bolo však demontované počas poslednej „opravy“.

 

http://organista.wbl.sk/P1010653.jpg

http://organista.wbl.sk/P1010641upr.jpg

 

 

Dátum obhliadky nástroja: 27. 9. 2008