- františkánsky kostol

 

Pôvodný stav:

 

- staviteľ: fr. Guido Ignatius Dietrich

- rok stavby: 1729

- počet registrov: neznámy

- organ bol v roku 1785 poškodený bleskom

 

Opravy:

 

Ján Bardun – pred rokom 1815

Karl Klöckner – 1851 – inštalácia nových mechov

Martin Šaško senior – 1866 – 1867 - generálna oprava a rozšírenie o 3 registre, prístavba pozitívu do zábradlia chóru, inštalácia nového hracieho stola

Neznámy majster, možno Vincent Možný – 1898 – dispozičné zmeny

Jan TučekKutná Hora – 1929 – likvidácia nástrojovej časti, stavba nového nástroja

- opusové číslo: neznáme

- pneumatické traktúry, kuželkové vzdušnice

- II. manuály, 33  registrov

 

I. manuál: C – g´´´                                                    II. manuál: v žalúzií

 

BOURDON                            16´                              FLOTEN PRICIPAL 

PRINCIPAL                                                           PILEATA                              

FUGARA                                                               ECHOGAMBA                     

VIOLA DI GAMBA                                   SALICIONAL           

FLAUTA MAJOR                                                 AEOLINA                             

QUINTADENA                                                      VOX COELESTIS                

BURDON MOLE                                                   VOX ANGELICA                 

OCTAVA                                                               VIOLINO                              

SALICET                                                               FLAUTA MINOR                 

DOLCE                                                                  MIXTURA

FLAUTINO                             

CORNET                                 

MIXTURA 5 fach                    2 2/3´

TROMPET. HARMON.         

CLAIRON                               

 

 

Pedál: C – f ´

 

SUBBASS                              16´

VIOLONBASS                       16´

PRINCIPALBASS                 16´

BOURDONBASS                  16´

OCTAVBASS             

CELLO                                    

BOMBARDE             16´

TUBA                          

 

 

Súčasný stav:

 

- prestavba: ORGANA – Kutná Hora

- rok prestavby: 1984

- opusové číslo: 1630

- II. manuály

- 33. znejúcich registrov

- organ sa používa a je v pomerne dobrom stave

 

Opravy:

Richard Stehlík – čistenie, intonácia a ladenie

 

 

I. manuál: C  -g´´´                                         II. manuál: časť v žalúzií, ostatné v skrini pozitívu

 

PRINCIPAL                                               PRINCIPAL FLAUTOVÝ                

FLAUTA DUTÁ                                        QUINTADENA                                

SALICIONÁL                                 KRYT DREVENÝ                            

OKTÁVA                                                   VOX ANGELIKA                              8´ + 4´

FLAUTA DREVENÁ                     PRINCIPAL                                      

KVINTA                                2 2/3´              FLAUTA TRUBICOVÁ                   

SUPEROKTÁVA                                       NASARD                                           2 2/3´

MIXTURA 3-4x                     1 1/3´              ROH NOČNÝ                       

TRUMPETA                                              TERCIA                                             1 3/5´

CLAIRON                                                  ŠVÝCARSKÁ PÍŠŤALA                 

                                                                       CYMBAL 3x                         2/3´

 

pedál: C – f´

 

PRINCIPÁLBAS                    16´

SUBBAS                                16´

BORDONBAS                       16´

OKTÁVBAS                           

FLAUTA KRYTÁ                  

CHORÁLBAS                         

MIXTÚRA 3x              2 2/3´

BOMBARDA             16´

TUBA                          

 

 

Spojky: I-4´, II-I 16´, II-I 8´, II-I 4´, II-4´, I-ped, II-ped

Pomocné zariadenia: Tremolo pre II. manuál, Vypínač ručných registrov, Vypínač jazykov, Vypínač spojok, 2. Voľné kombinácie, Registrové Crescendo

Pevné kombinácie:  P, MF, F, TT

 

 

Organ: http://organista.wbl.sk/P1030067.JPG

Hrací stôl: http://organista.wbl.sk/P1030060.JPG

 

Dátum obhliadky: 24. 1. 2009