- kapucínsky kostol

- staviteľ: Gebrüder Rieger - Jägerndorf

- rok stavby: 1887

- opusové číslo: 213, v katalógu je však organ uvedený ako opus 207

- 2. manuály s pedálom

- 18 znejúcich registrov

- mechanické traktúry, kuželkové vzdušnice

- veľmi pekný organ vybudovaný s použitím extenzií, kedy jeden rad píšťal je použiteľný pre dva

  registre

- v roku 1917 boli rekvirované prospektové píšťaly, ktoré boli neskôr nahradené zinkovými

- začiatkom 21. storočia uskutočnila firma Jána Beláka generálnu opravu, ktorá však nebola dôsledná

  a jej nedostatky sa prejavujú dodnes

- organ sa používa

 

 

I. manuál: C – f ´´´                                                  

 

BORDUN                  16´                                         

PRINCIPAL                                                         

GEDECT                                       extenzia registra Bourdon 16´                                              

GAMBA                                                               

SALICIONAL             

DOLCE                                          extenzia registra Salicional

VIOLIN                                         extenzia registra Gamba 8´

OCTAV                                         extenzia registra Principal

RAUSCHQUINT 2x   2 2/3´

CIMBEL 2x                 1 1/3´            extenzia registra Rauschquint

 

 

II. manuál:

 

GEIG. PRINCIPAL     

FLÜTE HARMON.    

OCTAV                                        extenzia registra Geigen Principal

FLÜTE DOUCE                            extenzia registra Flüte harmon. 8´

 

 

Pedál: C – d´

 

VIOLON                   16´

SUBBAS                   16´

OCTAVBAS                                 extenzia registra Subbas 16´

CELLO                                          extenzia registra Violon 16´

Spojky: II-I, I-ped

Pevné kombinácie: Mezzoforte I. man, Mezzoforte II. man, Forte, Tutti

Pomocné zariadenia: Crescendo

 

 

http://organista.wbl.sk/P1000671.JPG

http://organista.wbl.sk/P1000680.JPG