-        r. k. farský kostol

 

Pôvodný stav

 

-        staviteľ: neznámy, možno Martin Podkonický

-        rok stavby: 1754

-        2. manuály s pedálom

-        18. znejúcich registrov

-        Mechanické traktúry, zásuvkové vzdušnice

-        organ sa s výnimkou skríň a prospektových píšťal nezachoval, chýbajú tiež bližšie informácie o rozsahoch klávesníc a o stave na jednotlivých vzdušniciach

 

 

I. manuál:                                                                             II. manuál: pozitív

 

PRINCIPAL                                                                         FLAUTA MAJOR                              

VOX HUMANA ITALICA                                                 FLAUTA MINOR                               

FLAUTA MAJOR                                                                PRINCIPAL                                       

SALICIONAL                                                                       OCTAVA                                             

COPULA MINOR                     

OCTAVA PRINCIPALIS          

QUINTA MAJOR                      2 2/3´

SUPEROCTAVA                       

MIXTURA 3x                            

 

 

Pedál:

 

SUBBASS                                   16´

PRINCIPALBASS                      

QUINTA MAJOR                       

OCTAVBASS                             

MIXTURA

 

 

Súčasný stav

 

 

-        staviteľ: József Angster

-        rok stavby: neznámy

-        2. manuály s pedálom

-        14. znejúcich registrov

-        pneumatické traktúry, kuželkové vzdušnice

-        po zvukovej stránke pekné dielo Józsefa Angstera, nádherné skrine a zachovaný prospekt si však žiadajú približnú rekonštrukciu do pôvodného stavu

 

 

 

 

 

 

 

I. manuál: C – g ´´´  ( pristavaná skriňa v zadnej časti chóru za pozitívom )

 

BOURDON                         16´

PRINCIPAL                           

FL. HARMONIQUE             

GAMBA                                

PR. OCTAVA                       

MIXTURA 4x                        2 2/3´

 

 

II. manuál: Schweller  ( umiestnený v ľavej organovej skrini – pri pohľade na chór )

 

HEG. PRINCIPAL                

PILEATA                                

AEOLINE                               

VOX COELESTIS                  

CSÖFUVOLA                        

 

 

Pedál: C – d´  ( pristavaná skriňa v zadnej časti chóru za pozitívom )

 

SUBBASS                            16´

OCTAVBASS                        

CELLO                                   

 

Spojky: II-I 8´, II-I 16´, II-I 4´

                I-ped, II-ped.

Pevné kombinácie: P, MF, F, FF

Pomocné zariadenia: Registrové Crescendo, Signál pre Kalkanta

 

Organ: http://organista.wbl.sk/p1060703.jpg

Hrací stôl: http://organista.wbl.sk/p1060696.jpg

Skriňa pozitívu: http://organista.wbl.sk/p1060712.jpg

Figurálna výzdoba skríň Hlavného stroja: http://organista.wbl.sk/p1060714.jpg

                                                                             http://organista.wbl.sk/p1060713.jpg

Figurálna výzdoba skrine Pozitívu: http://organista.wbl.sk/p1060708.jpg

 

 

 

 

Dátum obhliadky: 14. 7. 2011