- r. k. farský kostol

- staviteľ: Ján Fazekas

- rok stavby: 1842

- 2. manuály s pedálom

- 17 znejúcich registrov

- mechanické traktúry, zásuvkové vzdušnice

- organ bol donedávna vo veľmi zlom technickom stave, bol poškodený mnohými

   prestavbami a výmenami píšťal

- poslednú opravu spojenú s reštaurovaním vykonal v roku 2007 Ján Valovič

- organ sa používa a má veľmi pekný zvuk

 

 

I. manuál: HW: C - f ´´´                                II. manuál: RP:

 

PRINCIPAL                             *                SALICIONAL                          *

WALDFLÖTE                          *                PRINCIPAL                             *

PORTUNAL                            *                OCTAV                                    *

SPITZFLÖTE                                             MIXTURA 2 x                        2/3´      *

OCTAV                                                      voľné miesto vhodné pre drevený register 8´

FLÖTE                                  

QUINTA                                2 2/3´

SUPEROCTAV                     

MIXTURA 3 x                        1 1/3´

 

 

Pedál: C –h

 

SUBBAS                                16´  *

PRINCIPALBAS                       *

OCTAVBAS                              *

voľné miesto

 

 

* nové píšťaly z roku 2007 – dôvod výmeny je odôvodnený nesúrodosťou a nízkou kvalitou

   došlého píšťalového materiálu

 

Spojky: RP/HW

 

http://organista.wbl.sk/raca.jpg

http://organista.wbl.sk/IMG_1824.JPG