- r. k. farský kostol sv. Michala

Pôvodný organ:

- organ bol darom od cisára Ferdinanda III

- organová skriňa: pravdepodobne Johann Woeckerl

- rok stavby: 1649

- 16 registrov

- mechanická traktúra, zásuvkové vzdušnice

- rok 1791: rozšírenie trnavským organárom Valentinom Arnoldom o pozitív v zábradlí chóru

- rok 1926: prestavba kutnohorským organárom Josefom Melzerom, ktorý do starej skrine

  postavil dvojmanuálový pneumatický organ

Nový organ:

- rok 2007: reštaurovanie organových skríň, stavba nového organa

- staviteľ: Michael Walcker-Mayer

- rok stavby: 2007

- opusové číslo: 5942

- dispozícia: Mgr. Art. Stanislav Šurin, PhDr. Marian Alojz-Mayer

- 2 manuály s pedálom

- 19 registrov

- mechanická hracia a registrová traktúra, zásuvkové vzdušnice

- rozsah klávesníc je C - g´´´ a C – f ´

- organ bol požehnaný 8. decembra 2007

 

 

I. manuál: HW                                  II. manuál: RP                                  pedál:

 

PRINCIPAL                                   COPPEL                                         SUBBAS                    16´      

FLETT                                            FLETT                                            PRINCIPALBAS         

OCTAVA                                       PRAESTANT                                 OCTAVBAS               

FLETT                                            OCTAVA                                       FAGOTTBAS             16´

QUINTA                    2 2/3´              QUINTA                    1 1/3´  

SUPEROCTAVA                           KRUMMHORN        

TERCIA                      1 3/5´              TREMOLO

MIXTURA 3 fach       1 1/3´

 

 

Spojky: II-I, I-ped, II-ped

Pomocné zariadenia: Zimbelstern

 

http://organista.wbl.sk/organ1.jpg

http://organista.wbl.sk/st..jpg