- kostol sv. Heleny

- staviteľ: Karl Neusser – Nový Jičín

- rok stavby: pred rokom 1900

- pôvodne 1. manuál bez pedálu

- 5 znejúcich registrov

- mechanické traktúry, kuželkové vzdušnice

- zaujímavosťou nástroja sú pôvodné prospektové píšťaly z organového kovu

- oprava v 1. pol. 20. stor: nitriansky organár Otokár Važanský – prístavba pedálu a registra 

  Subbas 16´ - pneumatická traktúra, kuželková vzdušnica.  Do organu pribudoval tiež

  Tremolo a  veľmi nešťastným spôsobom žalúziu, pri ktorej musel zmeniť tiež vedenie

  mechanickej traktúry. Po tomto zásahu pracovala mechanická traktúra veľmi ťažko a

  nespoľahlivo.

- 2002 – 2003: Peter Reiffers s pomocníkmi – generálna oprava celého nástroja, uvedenie do

  stavu pre Vážanského prestavbou, pedál zostal ponechaný

- organ je vo vynikajúcom stave

 

Manuál : C-f ´´´

 

PRINCIPAL               

GEDECKT                 

SALICIONAL            

GEMSHORN             

MIXTUR  1-3x           

 

Pedál : C-d´

 

SUBBAS                     16´

 

 

Pevná kombinácia: Forte

 

http://organista.wbl.sk/trnava-helenka.jpg

http://organista.wbl.sk/hraci_stol.jpg