- Dóm sv. Mikuláša – veľký organ

Pôvodný organ

- staviteľ : Valentin Arnold

- rok stavby: cca. 1800

- 2. manuály s pedálom

- 26 registrov

- mechanické traktúry, zásuvkové vzdušnice

- pôvodný organ zanikol v roku 1912, zachovali sa z neho len skrine: skriňa pozitívu bola

  zrezaná a je prázdna, skrine hlavného stroja a pedálu boli vymenené a posunuté smerom

  dozadu

Terajší organ

- staviteľ: Rieger Ottó - Budapest
- rok stavby: 1913
- opusové číslo: 1894

- 3. manuály s pedálom
- 45 znejúcich registrov

- pneumatické traktúry, kuželkové vzdušnice

- dispozičný návrh: Deszö Antallfy - Zsírosz

- organ sa používa, má veľmi pekný zvuk, od roku 2001 prebieha postupná generálna oprava,

  ktorú vykonáva firma Ján Valovič - Sereď

I.Manual – HW:  C-g´´´


PRINCIPAL                          16´
PRINCIPAL                            
VAJTFUVOLA                                          flauta dutá
FUGARA                                 
ZERGEKÜRT                                             gemshorn
DOLCE                                    
CSÖFUVOLA                                            flauta rúrková
OCTAV                                   
QUINT                                    2 2/3´
SUPEROCTAV                       
CORNETT 3-5x                       zapína registre Principal, Octava Quinta, čiže register je iba dvojnásobný: 2´ 1 3/5´
MIXTUR 5x                             2 2/3´
FAGOTT                               16´                   prierazný
TROMBITA                                               nárazná

II. Manual:


BOURDON                            16´
PRINCIPAL                             
GAMBA                                   
FÖDÖTT                                  
SALICIONAL                          
ZERGEKÜRT                           
FL. OCTAVIANTE                  
ERDEIFUVOLA                       
MIXTUR 4x                              2 2/3´
CLARINETT                                               prierazný

III. manual - SW:

QUINTATÖN                        16´
HEGEDÜ PRINCIPAL            
FLÜTE HARMONIQUE         
AEOLINE                                
VOX COELESTIS                   
FUGARA                                 
FLÜTE DOUCE                       
PICOLLO                                
HARMONIA AETHEREA 4x   2 2/3´
OBOE                                                       prierazný

Pedál : C - f´:

PRINCIPALLBAFS               16´
SUBBAFS                              16´
VIOLONBAFS                      16´
SALICETBAFS                      16´
QUINTABAFS                       10 2/3´
OCTAVBAFS                                           extenzia Principalbafs 16´
FÖDÖTTBAFS                                         extenzia zo Subbafs 16´
CELLO                                     
SALICET                                                  extenzia zo Salicetbafs 16´
VIOLA                                                      extenzia z Cello 8´
HARSONA                              16´               Pozauna, náraznáSpojky: III-I, II-I, III-II, III-I 16´, III-I 4´, II-I 16´, II-I 4´, I-ped, II-ped, III-ped
Pomocné zariadenia: Tremolo, Zapínanie ručných registrov, Zapínanie jazykov, Anulátor pedálu,
                                     registrové Cresc-Decresc, Signál pre Calcanta, 2. voľné kombinácie

Pevné kombinácie: P, MF, F, FF, Tutti

 

http://organista.wbl.sk/trnava-dom.jpg

http://organista.wbl.sk/0102.jpg