- r. k. farský kostol sv. Petra a Pavla

Pôvodný organ:

- staviteľ: Valentin Arnold   

- rok stavby: 1806

- 1. manuál s pedálom

- 12. znejúcich registrov

- z organa sa zachovala iba organová skriňa

 

manuál: C – d´´´                                           pedál: C – a                          

 

PRINCIPAL                                               SUBBAS                               16´

COPEL                                                     VIOLINBAS                          

FLAUT TRAVERS                                  QUINTENBAS                      

SOLONICINAL                  

FLAUT                                 

PRINCIPAL OCTAV          

SUPEROCTAV                   

QUINT                                  1 ½´

MIXTUR 3x                                             

 

 

Súčasný organ

- staviteľ: Jan Tuček

- rok stavby: 2. polovica 20. storočia

- 16. znejúcich registrov

- 2. manuály s pedálom

- pneumatické traktúry, kuželkové vzdušnice

- nástrojová časť organa vznikla z materiálu firmy Rieger, TučekVarhany - Brno

- organ sa používa, nie je však v dobrom stave a jeho zvuk svedčí o nekvalitnom a nejednotnom  

  materiáli

 

 

I. manuál: C – g´´´                                       II. manuál:

 

PRINCIPAL                                              FLÉTNA KONCERTNÍ                                      

KRYT                                                        GAMBA                                           

SALICIONAL                                           VOX ANGELIKA                           8´ + 4´

FLÉTNA                                                    PRINCIPÁL                                    

OKTÁVA                                                  FLÉTNA TRUBICOVÁ                 

SUPEROKTÁVA                                      FLÉTNA LESNÍ                              

MIXTURA                            1 1/3´              PICOLA                                           

 

pedál: C – f ´

 

SUBBAS                               16´               

CELLO                                   

 

 

Spojky: I-4´, II-I 16´, II-I 8´, II-I 4´, I-ped, II-ped

Pomocné zariadenia: Tremolo, Registrové crescendo

Pevné kombinácie: P, MF, F

 

http://organista.wbl.sk/P1000738.JPG