- r.k. farský kostol Božského Srdca Ježišovho

- staviteľ: RIEGER-KLOSS

- rok stavby: 1956

- opusové číslo: 3253

- 2 manuály s pedálom

- 24 znejúcich registrov

- pneumatická traktúra, kuželkové vzdušnice

- organ sa používa a je v pomerne dobrom stave

 

 

I. manuál: C-f ´´´                                                

 

 BOURDON                                        16´                           

 PRINCIPÁL                                                            v prospekte                           

 FLAUTA DUTÁ                                                              

 VIOLA DA GAMBA                                                       

 OKTÁVA                                                                        

 FLAUTA ZOBCOVÁ                                                     

 FLAUTA PLOCHÁ                                                        

 MIXTÚRA  5-7x                                  1 1/3´+4´

 

 II. manuál: v žalúzií                                        

 

 KRYT DREVENÝ                                                          

 SALICIONÁL                                                                                                  

 VOX CELESTIS                                  8´+8´                          

 PRINCIPÁL SPEVNÝ                                                                                                                 

 ROH NOČNÝ                                     

 OKTÁVA                                             

 SESQUIEALTÉRA                  2 2/3´+1 3/5´

 AKÚTA 4x                                           1´- 4´

 TRÚBKA JEMNÁ                               

 TREMOLO

                                                                                

PEDÁL: C – e´

 

SUBBAS                                             16´

BOURDONBAS                                 16´                   transmisia    

OKTÁVBAS                                                            v prospekte

FLAUTA KOPULA                             

CHORÁLBAS                                       

KORNET 6x                                         5 1/3´

POZÓN TICHÝ                                  16´

 

 

Spojky: I-16´, I-4´,  II-I  8´, II-I  16´, II-I  4´, I -ped, II-ped, II-ped 4´.

Pomocné zariadenia: Cresc.-Decresc; žalúziaII. manuálu, Tremolo II.manuálu,

                                                  Vypínač jazykov, Automatický anulátor pedálu

Pevné kombinácie: P, MF, F, FF, TT, PL

 

http://organista.wbl.sk/trnava-tulipan.jpg