- r. k. farský kostol Sedembolestnej Panny Márie

Pôvodný stav:

- staviteľ: neznámy

- rok stavby: pravdepodobne 1. polovica 19. Storočia

- 1. manuál s pedálom

- 10 znejúcich registrov

- mechanická traktúra, zásuvkové vzdušnice

- v roku 1917 boli rekvirované prospektové píšťaly

 

manuál: C – f ´´´                                          pedál: C - h

 

PRINCIPAL                                              SUBBAS                   16´

GEDECKT                                                OCTAVBAS              

GAMBA                   

SALICIONAL         

OCTAVA                 

FLOTE                      

WALDFLOTE          

MIXTURA 3x          

 

 

Súčasný stav – prestavba:

- staviteľ: Pavol Baxa

- rok prestavby: 1975 – 1979

- 2. manuály s pedálom

- 16. znejúcich registrov

- mechanické traktúry, zásuvkové vzdušnice

- píšťalový fond 2. manuálu stojí na vzdušnici, ktorá pochádza z organa Martina Šaška st., 

  ktorý stál do roku 1933 vo farskom kostole v Hlohovci

- organ sa používa, nie je však v dobrom stave

 

 

 I. manuál: C – f ´´´                                      II. manuál: C – f ´´´

 

PRINCIPAL                                              GEDECKT               

FLAUTA                                                   GAMBA                   

GEDECKT                                                PRINCIPAL             

SALICIONAL                                         GEDECKT               

WALDFLOTE                                           OCTAVA                 

OCTAVA                                                  SUPEROCTAVA               manubrium bez zásuvky

KVINTA                    2 2/3´

OCTAVA                 

MIXTURA 3x          

 

 

Pedál: C – h – repetujúci

 

SUBBAS                   16´

OCTAVBAS              

 

 

Spojky: II - I, I – ped

Pomocné zariadenia: Tremolo

 

 

http://organista.wbl.sk/P1000642.JPG

http://organista.wbl.sk/P1000632.JPG